Substitution ile Cache İşlemi

Substitution ile Cache İşlemi

MicrosoftAsp.Net ile cache işlemi yaptığımızı ve sayfada bir alanında devamlı cache lenme olmadan çalıştığını göstermek içib basit bir örnek anlatacağım.

Burda formumuza bir label ve bir de substitution ekliyoruz ve formun source kısmında Page direktifinin hemen altına şunu ekliyoruz. Burda anlayacağınız gibi sayfamıza 10 sn süresince cache işlemi uygulanacak fakat substitution nesnemiz sayesinde saat değeri cache`lenemeyecektir.

<%@ OutputCache Duration =”10″ VaryByParam =”none” %>

Formumuzun load eventine aşağıdaki kodu ekliyoruz ve cachele nin olduğunu 10 sn boyunca label`in değerinin değerinin değişmemesinden anliyoruz.

Label1.Text = DateTime.Now.ToString(“hh:MM:ss”);

Aşağıdaki medotu yazar ve metodun ismini  formumuza eklediğimiz Substitution nesnesinin properties penceresinden MethodName özelliğine atarsak sayfamızı çalıştırdığımızda refresh ederek Subsitution nesnesinin devamlı değiştiğini ve Label nesnemizinde 10 sn boyunca aynı değeri gösterdiğini görürüz.

public static string SaatDegeri(HttpContext Context)

{

         return “<div style=\”color:Red\”>” + DateTime.Now.ToString(“hh:MM:ss”) + “</div>”;

}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *