Sql Serverda Belirli Karakter Uzunluğu

Sql Serverda Belirli Karakter Uzunluğu

DBAz karşılaşılan bir durum olmasına rağmen Sql de belli bir karakter uzunluğunda bilgi girmek istediğimizi düşünelim. Örnek olarak karakter uzunluğumuz 20 karakter olsun fakat, bizim girdiğimiz değer 20 karakterden daha kısaysa ne yapacağız?

Aslında çözümü çok basit bir sql cümleciği. Şimdi bunu anlatacağım. 20 karakter uzunluğunda karakter setim var ve benim ise karakter uzunluğum 11 karakter olsun (Erkan Sezer), geri kalana da boşluk değeri atacağım. Select bu durumu ekranda gösterirsek anlaşılması çok daha kolay olacaktır.

SELECT LEFT( CONVERT(VARCHAR, ISNULL(‘Erkan Sezer’,”))+SPACE(20) ,20)

Burda soldan 20 karakter alıyoruz, Erkan Sezer değeri 11 karakter olduğuna göre kalan 9 karakter yerine boşluk atamam gerekecek .Çok fazla gerekmese de istisnai bir durum fakat çok kullanışlı.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *