Sql Serverda Bazı Fonksiyonlar

Sql Serverda Bazı Fonksiyonlar

DBSql`de çok kullanılan bazı fonsiyonları aşağıda bulabilirsiniz.

LEN :Bu bize karakter uzunluğunu vermektedir.

SELECT LEN(`Erkan Sezer`)  bu sorgulamanın sonucu bize 11 olarak dönecektir.

LEFT: Parametre almaktadır ve ilk paramterde gönderdiğimiz karakterdir , ikincisi ise bu karakterden sol başlangıcından alınacak olan karakter sayısıdır.

SELECT LEFT(`Erkan Sezer` , 3) Bize `Erk`  değeri döndürür.

RIGHT: LEFT fonksiyonunun yaptığının aynısını sağdan başlayarak yapmaktadır.

SELECT RIGHT(`Erkan Sezer`, 3) Bu ise bizer `zer` değeri döndürecektir.

LTRIM : Verilen karakterlerin sol baştan boşluklarını silmememizi sağlar.

Buna örnek verecek olursak:

SELECT LEN(`   Erkan Sezer`)  bize 14 değeri verir fakat , SELECT LEN(LTRIM(`   Erkan Sezer`)) bize 11 değeri verecektir çünkü soldan boş değerler silinmiştir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *