Random Sayı

Random Sayı

MicrosoftAsp.Net veya C# ile random bir değer üretmenin nasıl olduğuna bakacağız. Aslında işlem çok basit ama dikkat etmemiz gereken konu: ramdom bir değer üretildikten sonra bir sonra üretilen değer ile bunun aynı olabileceğini düşünmeliyiz ve bunu programlarımızda biz kontrol etmeliyiz.

Random olarak aşağıdaki gibi bir değer üretebilirz ve bunuda kod bloğunda gördüğünüz gibi ekranda MessageBox ile gösteriyorum. Dah alttaki kod bloğunda ise : iki değerarasında bir ramdom sayı üretiyorum.

Random rnd = new Random();

MessageBox.Show(rnd.Next().ToString());

Random rndSinirli = new Random();

MessageBox.Show(rndSinirli.Next(1, 10).ToString());

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *