Params Keywordu ile Metoda Parametre Gecirme

Params Keywordu ile Metoda Parametre Gecirme

MicrosoftMetodlara parametreler set ederiz ve metodlarin icinde bu parametre degelerine gore islemler yapariz. Bu deger 1 ve birden cok daha fazla olabilir. Peki bu parametre degerlerini params degeri ile nasil gondeririz? Bununla ilgili basit bir ornek yapacagiz.

Bu islemin en fazla kullanildigi yerlerden biri sp lere deger set ederken kullanilmaktadir. Biz burda basit bir toplama islemi yaptiracagiz , daha sonra da bunu ekrana messagebox ile yazdiracagiz.

Toplama icin kullanilacak procedure :

private int ToplamProcedure(params int[] GelenDizi)

{

int ToplamDegeri = 0;

for (int i = 0; i < GelenDizi.Length; i++)

{

ToplamDegeri += GelenDizi[i];

}

return ToplamDegeri;

}

Bu procedure yi cagiracak ve ekran mesaj olarak yazdiracagimiz kisimda asagidaki gibidir : Sonuc olarak bize 162 donecektir.

int[] Dizi = {7,2,6,145,2};

int ToplamSonuc = ToplamProcedure(Dizi);

MessageBox.Show(ToplamSonuc.ToString());

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *