Categories
Others

SOA (Service-Oriented Architecture) Architecture and Benefits

othersIf you want to use SOA in your organizations , you must follow a lot of requirements

– Interoperability between your systems and programming languages
– Achieve maximum flexibility and high productivity
– Clear desciription languages
– Retrieval of the services
– Support your exising assets
– Easy to integrate and manage your complex applications
– More responsive and offers for marketing
– Reduces cost and increase reuse . It s very important for every organizaions
– Help busines units  and being ready for the future
Categories
Java Rational Application Developer

Select Web Browser in RAD

javaIf you want to change the web browser setting in IBM Rational Application Developer 7.5.4, You will follow these steps.

Select Widow menu and clcik Preferences
Expand Genereal
Click Web Browser . The default option is Use internal Web browser
Select Use external Web browser and select a browser from the list
Otherwise click New to add a new web browser.

Categories
Others

Android Programcıları Derneği kuruldu.

othersAlmış olduğumuz birçok yazılım eğitiminin çok sığ olmasından yakınırız, hep alınan eğitimlerin yetersizliğinden bahsederiz, sorularımıza cevaplar alamayız, memnun olmayız. Bu tür eğitimlerden tam bıkmışken tanımıştım Aykut Taşdelen hocamı. Kendisine hayran bıraktıran bilgisinin yanında kültürlü olması, nezaketi, mütevaziliği ile tam bir örnek kişiliktir ve tanıdığım en iyi yazılım eğitmenidir.

Ülkemizde bu işi çok ciddi ve iyi yapan Aykut Bey önderliğinde  Android Programcıları Derneği  kuruldu. Android ile ilgili artık bizlerinde başvurabileceği bir derneğin olması çok sevindirici. Bu konu ile ilgili eğitim almak isteyen, bu konuda kendini yetiştirmek isteyen arkadaşlar için bu derneğin çok büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum.

Aykut hocam tekrar başarılar, emeklerinize sağlık şimdiden.

Categories
Content IBM Cloud Pak for Automation

What is a FileNet eForm

ibm-makaleIBM FileNet eForms Designer is a powerful form designer tool which runs on the client side to connect to BPM or ECM

if you want to do , you can use following topics with eForms

Automatic calculations

Data validations

Data validations with external jsp page

Database access with JDBC , ODBC , HTTP or external jsp pages

Data submission to business process

Integrate content engine with Workplace configuration

Develop javascript code with javascript api

Categories
Content IBM Cloud Pak for Automation

What is the diffrence between Workplace and WorkplaceXT?

javaWe are going to talk about FileNet Workplace and Workplace XT.  We must use one of them to connect to Applicatoin Engine.

There are a lot of differences between FileNet Workplace and Workplace XT

Workplace XT comes with IBM FileNet P8 4.0 version. On the other hand Workplace is older than Workplace XT.

Workplace XT is  more user-friendly and faster than Workplace.

Although Workplace is built by Servlet Techologies (with Java Server pages), Workplace XT is built by Java Server Faces. To come to the point JSF is newer than JSP or Servlet

If we are end users, we should prefer to use  Workplace XT for the purposes of processing such as reaching documents, folders andother special purposes.

Workplace XT screens are more useful then Workplace.

Workplace XT has a lot of features such as drag and drop.

On the other hand; Workplace provides a development environment for customization but that the other tools don’t.

If we are developers for Application Engine we will prefer Workplace. In addition we administer FileNet screen with Workplace.

As a result, if we are end users, we will Workplace XT, but if we are system admins , developers or architects we will prefer Workplace.

Categories
Java JSP / JSF

JSP Application Architectures

javaIn the software world ; business application developers and web page designers are different people. While appliction developers develop projects , web  page designers design the same projects. However in real life, especially software everything won’t be good and roles are mixed . Because of that we prefer two architectures in the software worlds.

In the first architecture model, the application logic is implemented with Java Class (jave beans ) and you can use in JSP pages.  This model is good and acceptable for applications but there are a lot of codes in JSP pages,  a few months later it can cause problems for web page designers.

The second architecture model:  This architecture model is better than the first one and it is suitable for large applications.

This model a seperate application logic and web page presentation.  It is called the MVC Model (Model View Controller).

In this model, a servlet proceses the request and handle the application logic then instantiate java beans (java beans mens  java class)

JSP obtains data from beans. When the web server send html pages to the users, the users don’t see Java codes or classes.

The second architecture model is better than the first one and more suitable for developers and page designers.

Categories
Java JSP / JSF

Browser Model in JSP

javaThe request contains information about browser.  When we use request.getHeader in codes, we will get browser information .

The following codes show us some information ;

request.getHeader(“user-agent”)

Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; tr; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15.

The browser type is Mozilla , and the operation system is Windows such as.

We want to get a browser model so that we search Firefox or MSIE in that text.

If we find Firefox in that text, our browser model is Mozilla or if we find MSIE , our browser model is Microsoft İnternet Explorer.

On the other hand;  if we don’t find Firefox or MSIE , we use another browser to connect to the internet.

We use the following codes to find our browser model.

<%

String userAgent = request.getHeader(“user-agent”);

String browser = “Bilinmiyor”;

out.println(userAgent);

if (userAgent != null)

{

if (userAgent.indexOf(“MSIE”)> -1)

{

browser = “Microsoft Internet Explorer”;

}

else if (userAgent.indexOf(“Firefox”) > -1)

{

browser = “Mozilla Firefox”;

}

}

out.println(browser);

%>

Categories
Java JSP / JSF

How does the JSP page work?

javaJSP is a dynamic web technology lets you design dynamic content for web pages. Without JSP,  you always have to update the appearance of static HTML pages.

The following steps explain how  a JSP page works :

– You send Http request to the web server.

– The web server is a kind of special server that recognizes http requesties for a JSP page. After that  the web server sends it to the JSP Engine

– The JSP engine converts it into a Java Servlet.

– A part of the web server is called the servlet engine . The JSP engine compiles the servlet into an executable class, after that, sends it to a servlet engine .

– The servlet engine loads the class and executes it.  After that the servlet engine sends the http response to the web server

– The web server forwards the Http response to your browser.

– Our web browser handles http response into the generated Html page.

Categories
Content IBM Cloud Pak for Automation

StringList ve Dokümana Eklenmesi

ibm-makaleOluşturduğumuz doküman classlara tek bir değer değilde birden fazla değer yani bir listeyi set etmek istersek aşağıdaki işlemleri yapmak durumundayız.


Öncelikle oluşturacağımız dokumanın properties değerini yada değerlerine ulaşmamız gerekiyor. Daha sonra com.filenet.api.collection.StringList package`sini import ederiz ve StringList tipinde listler hazırlar ve insert edeceğimiz değerleri bu listeye ekleriz.

Eklenen bu listeyi de oluşturacağımız dokümanın doküman class`ına ekleriz. Artık dokümanımız bir array içeren değere sahip olacaktır.

Categories
Content IBM Cloud Pak for Automation

Choice List : Item Value ve Display Name

ibm-makaleFileNet FEM ile oluşturduğumuz Choice Listlerin Item Value ve Item Display Name değerlerini kod ile select edebilirz ve ekranda bunları istersek bu comboya veya listboxa insert edebiliriz, tabiki isteğe bağlı olarak bunları generic listlere veya istediğimiz diğer işlemler tabi tutabiliriz.

Öncelikle FetchInstance ile Choice List set edilir ve daha sonra Java.API ile com.filenet.api.admin.Choice package`ı projemize ekler Choice nesnesini oluşturarak Choice List nesnesi get_ChoiceValues().iterator() ile iterasyona sokulur.

Her iterasyonu Choice`e cast ederiz ve choice.get_ChoiceStringValue() ile Choice List`imizin Value değerine; choice.get_DisplayName() ile de Display name değerine ulaşırız.