List ve Dictionary Collections

List ve Dictionary Collections

MicrosoftArrayList ve Hashtable collectionsları yerine kullanabileceğimiz List<> ve Dictionary<> Generic Colection`larından kısaca bahsedeceğim.

Öncelike List<> ve Dictionary<>  collection`ları bize daha güvenli kod yazmamızı ve yazdığımız kodlarımızın daha performanslı çalışmasını sağlar. Boxing ve unboxing işlemleri yapmadığımız için performansta büyük getiriler sağlamaktadır.İsimlerinden de anlaşılabileceği gibi List<> Arraylist ve Dictionary<> de Hashtable collectionsları yerine kullanılmaktadır. Bu Framework 2.0 ile gelmiştir ve kullanılışı büyük avantajlar getirmektedir. Dictionary<> collection`su key value şeklinde çalışmaktadır.

Aşağıdaki kodlarda öncelikle Dictionary<> oluşturma ile ilgili örnek verilmiş ve oluşturulan generic collaction`un değeri okunmuştur. İkinci kod bloğunda da List<> `e örnek verilerek yine oluşturulan değer foreach yapısı ile okunmuştur.

Dictionary<int, string> Ekip = new Dictionary<int, string>();

Ekip.Add(1, “Muhammet Ali Hançer”);

Ekip.Add(2, “Yavuz Selim Keresteci”);

Ekip.Add(3, “Erkan Sezer”);

Ekip.Add(4, “Mehmet Salih Avınç”);

foreach (string item in Ekip.Values)

{

MessageBox.Show(item);

}

List<string> Ekip = new List<string>();

Ekip.Add(“Muhammet Ali Hançer”);

Ekip.Add(“Yavuz Selim Keresteci”);

Ekip.Add(“Erkan Sezer”);

Ekip.Add(“Mehmet Salih Avınç”);

foreach (string item in Ekip)

{

MessageBox.Show(item);

}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *