IBM FileNet P8 Sistem Core (Çekirdek) Komponentlar

IBM FileNet P8 Sistem Core (Çekirdek) Komponentlar

ibm-makaleFileNet ile ilgili son makalemde P8 sistemde uygulama geliştirmeye küçük bir giriş yapmıştım, bu konuda kısa da olsa bazı bilgiler aktarmıştım. Bu makelemde ise FileNet P8 sistemin Core Component olarak adlandırılan ve sistemin çalışmasını sağlayan Process, Application , Content ve Content Search Engine (çalışmasa da olur) olarak adlandırdığımız 4 engineden kısaca bahsedeceğim.

Öncelikle FileNet için 3 adet core komponent olan Process Engine (PE olarak adlandırılacaktır), Content Engine (CE olarak adlandırılacaktır) ve Application Engine (AE olarak adlandırılacaktır) ve bunların bağlı olacağı mutlaka Microsoft için Active Directory, IBM Tivoli veya Sun Java Directory Server gibi LDAP kurulumu ve konfigürasyonu gerekmektedir.

Tabiki database için Oracle, Microsoft Sql Server ve IBM DB2’dan da birini seçmemiz gerekiyor.  Ayrıca dokümanların da depolanacağı bir depolama birimine ihtiyaç duyarız. Ayrıca bu yapılar aktif aktif olarak çalışılabilmeleri için konfigüre edilebilmektedir, fakat bu kurumu çok büyük maliyetler getirir diyorsaniz hepsini tek makina da da tutabiliriz fakat bu tabiki genişleyebilir iyi bir sistem olmayacaktır.

Ayrıca bu enginelerinde birbiri ile konuşabilmesi için IBM WebSphere gibi Application Server’a da ihtiyaç duyacağız. FileNet 4.X versiyonundan önce bu Apache Tomcat ürünü ile sağlanıyordu. Bunları diğer makalelerimizde çok daha uzun şekilde anlatacağım, fakat şimdi CE, PE ve AE hakkında bilgiler aktaracağım. Aşağıda anlatacağım sistemin genel yapısı vardır.

Content Engine

Buna kısaca oluşturulan tüm dokümanların tutulduğu repository olarak düşünebiliriz. Oluşturmuş olduğumuz bütün jpeg , tiff , doc , docx , mpeg gibi bütün formatların tutulduğu repositorymiz herhangi bir LDAP ürünü ile (örneğin Active Directory) bütünleşiktir ve tüm kullanıcı doğrulama işlemlerini LDAP üzerinden yürütür. Bu da bir anlamda sistemde olmayan kişilerin asla sisteme bağlanamayacağı anlamına gelmektedir, tanımlanmayan kullanıcıların sisteme bağlanamayacak olması bizi güvenlik açıklarında korumaktadır.

Ayrıca Global Configuration  Database dediğimiz sistemin metadata’sının tutulduğu GCD database’i ile oluşturulan Object Store database’lerinin de yönetimini sağlar. Bunu yönetebilmek için FileNet Enterprise Manager (FEM) olarak isimlendirilen MMC (Microsoft Management Console) base alınarak oluşturulmuş hepimizin aşina olduğu Sql Server Management Studio’ya çok benzeyen bir tool vardır. Bu tool ilerde anlatacağım class oluşturma , folder oluşturma, Default Instace Security tanımlama , Storage Area , Storage Policy oluşturma, import export gibi özellikleri barındırır ve bizim Content Engine’in yönetilmesini sağlar.

Ayrıca CE windows, linux veya unix makinalara kurulabilmekte ve problemsiz şekilde çalışmaktadır.

CE authentication için J2EE modelini baz alır yanı JAAS (Java Authentication and Authorization Service) ile CE’ye authentication sağlarız.

CE’in mimari yapısı da aşağıda gösterilmektedir.

Öncelikle CE’ye clientdan ulaşabilmek için geçmemiz gereken katmanlar vardır, bunlardan ilki Web Service Layer olararak adlandırılan COM API (FileNet 3.5.X), FileNet Content Engine Web Service (3.5.X ,4.X , ve 4.5.X) ve FileNet 4.X ile gelen FileNet.API ile eriştiğimiz katmandır. Tabi katmana http üzerinde erişiriz.

Yukarda saydığımız API, Web Service gib yapılarla bu layera ulaşmaktayız.

Daha alt seviyedeki katman ise : EJB Layer’dır. Web Service Layer bu layera erişir, dikkatinizi çekeceği gibi aslında biz EJB Layer’a yukarda saydığımız web service ve API’lar ile ulaşamıyoruz. Fakat Content Engine 3.5 Java.API veya 4.0 Java.API ile bu layera ulaşmaktayız. Burdan şöyle bir sonuç çıkarabiliriz. FileNet P8 sistemde programlama yapacaksanız tercihiniz EJB yapısını kullanarak Java ile kod yazmak olmalıdır ve bu büyük performans kazançları sağlamaktadır.  Bu katmana IIOP üzerinde erişiriz.

EJB katmanı da Core Content Engine katmanına ulaşmaktadır.

Yukarda da belirtildiği gibi CE; LDAP , SAN (Storage Area Network) ve bir DB ile entegredir ve dokuman ekleme, silme , versiyonlama gibi işlemler için SAN ile DB’yi kullanabilmekte (tercihe bağlı) , ayrıca sistemin metadata bilgisi DB de tutulmakta, LDAP ile de authentication – authorization işlemini gerçekleştirmektedir.

Şu ana kadar Content Engine’yi genel yapısı ile inceledik ve anlattık, bundan sonraki makelemizde PE , AE ve CSE ‘den bahsedeceğim. Daha sonra programlama makalelerine başlayacağız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *