Garbage Collector

Garbage Collector

MicrosoftGarbage Collector .NET `in bize sunmuş olduğu bir üye olup,  sistemi devamli dinleyerek sistemin kullanmadığı nesneleri siler.

GC.Collect metodu ile Garbage Collector`u manuel olarak çağırırız fakat burda dikkatli olmamız gerekmektedir. Ayrıca bunun devreye girmesi için farklı bir metodu da çağırabiliriz , burda bu metoddan bahsedeceğiz ve bunun kullanımını göstererek kullanılan memory farkını göstereceğiz.

Öncelikle GetTotalMemory metodu bizden boolean bir değer ister biz bunu true olarak gönderirsek Garbage Collector devreye girer ama false gönderirsekde devreye girmemesini sağlarız. Biz burda önce false gönderecek kullanılan memory oranını ölçeceğiz ve daha sonra true değeri ile Garbage Collector`ü devreye alarak tekrar memory ölçerek bize kazandırdıklarını göreceğiz.

Kod bloğumuz aşağıdaki gibidir ve ölçülen ilk memory değeri 836492 `dir. Garbage Collector`ü call ettiğimizde ise yani nesneleri temizlediğimizde ise bu değer :  125346 olmaktadır.

long deger = GC.GetTotalMemory(false);
MessageBox.Show(deger.ToString());
long deger2 = GC.GetTotalMemory(true);
MessageBox.Show(deger2.ToString());

Fakat ilk başta belirttiğim gibi Garbage Collector kullanmak biraz sorun yaratabilir bundan dolayi bu konuda dikkatli davranmamız gerekmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *