Filenette Doküman Select Etmek – 3

Filenette Doküman Select Etmek – 3

ibm-makaleDaha önce filenetten dokümanları nasıl select edebileceğimize dair 2 yazı yazmıştık. Burda da dokümanları foldera select atarak elde edeceğiz.

Öncelikle tabiki filenete logon olup Authorization işlemini gerçekleştireceğimiz belirtmemize artık gerek kalmadığı düşünüyorum. Tabiki daha sonra select ifademizi yazacağız ve bu select ifademizde dokümana değil foldera select atacağız.

SELECT [Column1] ,[Column2], [Column3] FROM [Table_Folder] NOLOCK

Burdaki Table_Folder folder clasını temsil ediyor ve NOLOCK dda deadlock`ı önlemek için kullanılıyor. Daha sonra elde edilen folderin ID değeri ile bu folderi set edeceğiz.

Şimdi elimizde bir folder var ama hiç döküman yok , peki dokümanlara nasıl ulaşacağız?  Burda yapmamız gereken for each ifadesi ile folderın içinde bulunan dokümanlara ulaşmaktır. COM API kullandığımızı düşünüyoruz ve aşağıdaki kodu bize bunu sağlayacaktır.

For Each NewDoc In NewFolder.ContainedDocuments
Dokümanla ilgili işlemler
Next

Peki bunu .NET de nasıl yaparız dersek 🙂 nerdeyse aynı

foreach (Document NewDoc in NewFolder.ContainedDocuments)
{
Dokümanla ilgili işlemler
}

Şuan dokümana 2 farklı şekilde ulaşabildik ve dokümanların ID değerlerine ulaştığımızda da onları set ederek istersek major veya minor versiyon yaparız , contenti ile oynayabiliriz veya istediğimiz değerler set edebiliriz. Dokümana ulaştıktan sonra yapacaklarımız sizlerin hayalgücü ile sınırlıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *