Environment Variables

Environment Variables

MicrosoftSistemlerimizde tüm uygulamalar tarafindan erişilen değerler vardır (Environment Variables)  Bu  değerlere erişmek isteyebiliriz ve burda çeşitli durumlarda kullanırız. Örneğin TEMP dosyamızda geciçi resimleri turmak veya kendi oluşturduğumuz bir folderda txt dosyarı tutmak gibi. Tabiki bunların uzun uzun pathlerini yazmayacağım.

Sizinde çok rahat şekilde göreceğiniz gibi MessageBox ile bunları ekrana yazdırdım. Bunların dışında da çok daha fazla değer tutabiliriz.

Makina ismi , işletim sistemi ile ilgili özellikler, system directory si , ve TEMP dosyasına ulaşmak için aşağıdaki kodlar işimizi görecektir.

MessageBox.Show(Environment.MachineName.ToString());

MessageBox.Show(Environment.OSVersion.Platform.ToString());

MessageBox.Show(Environment.OSVersion.ServicePack.ToString());

MessageBox.Show(Environment.OSVersion.Version.Major.ToString());

MessageBox.Show(Environment.OSVersion.VersionString.ToString());

MessageBox.Show(Environment.ProcessorCount.ToString());

MessageBox.Show(Environment.SystemDirectory.ToString());

MessageBox.Show(Environment.UserDomainName.ToString());

MessageBox.Show(Environment.UserName.ToString());

MessageBox.Show(Environment.GetEnvironmentVariable(“TEMP”).ToString());

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *