Custom Datatable Kullanimi

Custom Datatable Kullanimi

Microsoft.Net de DataGridView componenti ile databaseden gelen verileri datatable`a veya dataset`e aktararak, olusturulan dataset veya datable`i da DatagridView`in datasource propertiy`sine atayarak gosteririz. Peki elimizdeki veriler database`den gelmiyorsa yani bu verileri biz kendimiz hardcoded olusturmusssak bunu gridde nasil gosterecegiz? Bununla ilgili kucuk bir ornek yapacagim.

Oncelikler veriler bir banka musterisine ait olsun ve Musterinin nosu adi ve adresi bu verileri olustursun. Biz datatable nesnesine bu verileri atayacagiz ve daha sonrada gridde gosterecegiz. Adim adim atlatmak gerekirse;

DataTable Dt = new DataTable();

DataRow Dr;

DataColumn MusteriNo = new DataColumn(“No”, System.Type.GetType(“System.String”));

DataColumn MusteriAdi = new DataColumn(“Isim”, System.Type.GetType(“System.String”));

DataColumn MusteriAdres = new DataColumn(“Adres”, System.Type.GetType(“System.String”));

Dt.Columns.Add(MusteriNo);

Dt.Columns.Add(MusteriAdi);

Dt.Columns.Add(MusteriAdres);

Datatable ve datarow olusturduk ve daha sonra table da kullanacagimiz column`lar olusturuldu. Ornektende gorebilecegiz gibi kolon isimleri :No, Isim ve Adres.

Dr = Dt.NewRow();

Dr[0] = “100”;

Dr[1] = “Erkan Sezer”;

Dr[2] = “Sahrayicedit”;

Dt.Rows.Add(Dr);

Dr = Dt.NewRow();

Dr[0] = “101”;

Dr[1] = “Yavuz Selim Keresteci”;

Dr[2] = “Goztepe”;

Dt.Rows.Add(Dr);

Yukarda ise ; datatable` da row`lar olusturduk ve olusturulan rowlara degerler atadik, atadigimiz bu rowlari da databale`a ekledik. Bundan sonrasi zaten en basit olan kismi. Yapmamiz gereken sadece olusturdugumuz bu datatable nesnesini gostermek istedigimiz datalari icin kullanacagimiz grid nesnesinin datasource property`sine atamak.  Programimizi calistirdigimizda gorecegimiz gibi sutun basliklari No, Isim ve Adres olan gridde bizim manuel olarak yani hardcoded olarak set ettigimiz datalari gorunecektir.

dataGridView1.DataSource = Dt;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *