Choice List : Item Value ve Display Name

Choice List : Item Value ve Display Name

ibm-makaleFileNet FEM ile oluşturduğumuz Choice Listlerin Item Value ve Item Display Name değerlerini kod ile select edebilirz ve ekranda bunları istersek bu comboya veya listboxa insert edebiliriz, tabiki isteğe bağlı olarak bunları generic listlere veya istediğimiz diğer işlemler tabi tutabiliriz.

Öncelikle FetchInstance ile Choice List set edilir ve daha sonra Java.API ile com.filenet.api.admin.Choice package`ı projemize ekler Choice nesnesini oluşturarak Choice List nesnesi get_ChoiceValues().iterator() ile iterasyona sokulur.

Her iterasyonu Choice`e cast ederiz ve choice.get_ChoiceStringValue() ile Choice List`imizin Value değerine; choice.get_DisplayName() ile de Display name değerine ulaşırız.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *