Categories
Microsoft .NET WCF

WCF’e Giriş

MicrosoftWCF ile müşteri oluşturabileceğimiz ve oluşturulan müşterileri de görebileceğimiz bir proje yapacağız. 

Öncelikle Visual Studio Ide`si ile WCFMusteri isminde WCF altinda bulunan projelerden WCF Service Library oluşturacağız. Daha sonra projemize bir interface ekliyoruz ve ismini de IMusteri koyuyoruz. Burda dikkat etmemiz gereken bir konu bu interface`in attribute özelliğinin ServiceContract olduğunu bildiriyoruz.

Daha sonra MusteriCreate ve MusteriGetir isimli 2 metod yazıyor ve bunların da OperationContract olduğunu belirtiyoruz.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.ServiceModel;

namespace WCFMusteri
{
[ServiceContract]
public interface IMusteri
{
[OperationContract]
void MusteriCreate(Musteri Must);

[OperationContract]
List<Musteri> MusteriGetir();
}
}

Projemizde interface`de kullandığım Musteri classını oluşturacağım ve bu classda müşteri ile ilgili bilgilerimiz olacak. Dikkat etmemiz gereken konulardan biri  müşteri classımız WCF üzerinden taşınacağı için bu classımızın attribute`unun DataContract olduğunu ve bunun içindeki propertylerinde DataMember Attribute`larına sahip olduğunu belirteceğiz. Bunu yapmazsak client bunu göremeyecektir. Classımızda da müşteri numarası , müşteriimizin ismi ve TC Kimlik numarası olacak.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Runtime.Serialization;

namespace WCFMusteri
{
[DataContract]
public class Musteri
{
[DataMember]
public string MusteriNo;

[DataMember]
public string MusteriIsim;

[DataMember]
public string TCKImlikNo;

}
}

Şimdide esas classımız olan MusteriOlustur  isimli classı oluşturacağız , bu service de IMusteri isimli interface`den türeyecektir.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;

namespace WCFMusteri
{
public class MusteriOlustur : IMusteri
{
private static List<Musteri> mst = new List<Musteri>();

public void MusteriCreate(Musteri Must)
{
mst.Add(Must);
}

public List<Musteri> MusteriGetir()
{
return mst;
}
}
}

Kodlarımızı yazdık , şimdi test işlemlerimizi yapacağız.  Kodumuzu build ettikten sonra app.config`e gelip sağ tıkladıpımızda Edit WCF Configuration gelecektir, buna tıklarsak aşağıdaki ekran karşımıza gelecektir ve burda bazı konfigürasyonlar yapmak durumundayız.

Öncelike WCFMusteri.MusteriOlustur servisinde name kısmında oluşturacağımız service ismi yazmalı ve bunun içinde yazdığımız sonrasında build ettiğimiz porjemizin debug klasorunden dll ismini seçeçeğiz.

Ayrıca Endpoint oluşturabilmeliyiz ve httpbindig`i seçiyoruz. Httpbindign daha önce web service geliştirdiysek 80. porttan http üzerinden yayın yapan binding mekanizmasıdır.

Projemizi çalıştırdığımızda WCF Test Client karşımıza gelecektir. Aşağıda da görüldüğü gibi MusteriCreate ile iki adet müşteri oluşturdum ve daha sonrada MusteriGetir medtodu ile de oluşturduğum müşterileri görüyorum.

Burda WCF ile basit i bir örnek yaptık ve konfigürasyonlardan nerdeyse çok az bahsettik ve sadece işlemlerimiz yaptık. Bundan sonraki makalelerimizde de WCF ile ilgili geliştirmeler yapacağız , bu geliştirmelerde daha çok konfigürasyonlar ile ilgileneceğiz.