Database

CASE WHEN

Sql Server da kullanışlı bir fonksiyon olan Case fonksiyonu ile ilgili küçük bir örnek yapacağım. tblmusteri adinda bir table`ımız olduğunu ve bunun da id  (auotincrement), musterino , isim , adress ve il kolonlarının bulunduğunu düşünelim, il kolonu integer türünde ve biz bu kolonun varchar yani string olarak değerini görmek istiyoruz.…

Sql`de Table`a Kolon Eklemek / Değiştirmek

Sql Server`da tablelar oluştururken genellikle hep wizardları kullanırız Bu bizim için büyük kolaylıklar sağlar fakat büyük bir projede olduğumuzu düşünürsek her seferinde tek tek tablelari bulmakla uğraşabailiriz. Daha da önemlisi dba bize tableları alter edecek yetki vermemişse ne yaparız? dba`e bu sql scriptini göndeririz. Ben burda oluşturulan tabloya kolon eklemeyi…