C# ile Folder İçindeki Dokümanların Silinmesi

C# ile Folder İçindeki Dokümanların Silinmesi

MicrosoftC#`da bir folder içindeki dokümanları bulup daha sonra bu dokümanlari silmek için birkaç satır kod yazarız. Öncelikle içinde doküman olan folderin pathindeki dokümanlar Directory.GetFiles kodu ile bana dönen değer içinde foreach yapısı ile alınarak tek tek silinir. Çok kullanışlı ve basittir.

private void FolderBosalt()
{
try
{
String[] Files;
Files = Directory.GetFiles(Folder_Pathi);
foreach (string f in Files)
{
File.Delete(f);
}
}
catch (Exception Exc)
{
MessageBox.Show(Exc.Message);
}
}Try-Catch bloğu ile de bana dönen hata mesajını görürüz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *